خدایا..

خدایا 

هرجایی که نام انسانی برده میشه 

                                  یادآور خوبی بشه 

                                                   باعث شادی دیگران بشه 

                                                                    نه ناراحتی

/ 0 نظر / 21 بازدید